List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
FRANZMANN, MANUEL (2012): Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji. In: ELŻBIETA FIRLIT, MICHAEL HAINZ, MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA, GERT PICKEL & DETLEF POLLACK (Hrsg.) Pomiędzy sekularyzacją i religijnym oźywieniem podobieństwa i róźnice w przemianach religijnych w polsce i w niemczech Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, S. 153–163.  
Last edited by: Manuel Franzmann 3/4/13, 8:15 PM
WIKINDX 6.7.0 | Total resources: 839 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: AGOH-Format
AG Objektive Hermeneutik e.V.
www.agoh.de