List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Akademia Ignatianum w Krakowie(Kraków)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
FRANZMANN, MANUEL (2012): Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji. In: ELŻBIETA FIRLIT; MICHAEL HAINZ; MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA; GERT PICKEL & DETLEF POLLACK (Hrsg.) Pomiędzy sekularyzacją i religijnym oźywieniem podobieństwa i róźnice w przemianach religijnych w polsce i w niemczech. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, S. 153–163.  
Last edited by: admin Mo., 4. Mär. 2013 20:15:13 Europe/Berlin Pop. 0%
wikindx 5.8.2 ©2019 | Total resources: 722 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Arbeitsgemeinschaft Objektive Hermeneutik | Database queries: 25 | DB execution: 0,00990 secs | Script execution: 0,02062 secs