List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Publisher:  Akademia Ignatianum w Krakowie(Kraków)
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
FRANZMANN, MANUEL (2012): Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji. In: ELŻBIETA FIRLIT; MICHAEL HAINZ; MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA; GERT PICKEL & DETLEF POLLACK (Hrsg.) Pomiędzy sekularyzacją i religijnym oźywieniem podobieństwa i róźnice w przemianach religijnych w polsce i w niemczech. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, S. 153–163.  
Last edited by: Manuel Franzmann 2013-03-04 20:15:13
WIKINDX 6.4.1 | Total resources: 751 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: AGOH-Format | Database queries: 20 | DB execution: 0.01191 secs | Script execution: 0.02189 secs