List Resources

Displaying 1 - 2 of 2 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Keyword:  Religionssoziologie Religiosität Säkularisierung Säkularisierungstheorie
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
FRANZMANN, MANUEL (2012): Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji. In: ELŻBIETA FIRLIT; MICHAEL HAINZ; MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA; GERT PICKEL & DETLEF POLLACK (Hrsg.) Pomiędzy sekularyzacją i religijnym oźywieniem podobieństwa i róźnice w przemianach religijnych w polsce i w niemczech. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, S. 153–163.  
Last edited by: Manuel Franzmann 3/4/13, 8:15 PM
LOER, THOMAS [Rez. v.] Manuel Franzmann: Säkularisierter Glaube. Fallrekonstruktionen zur fortgeschrittenen Säkularisierung des Subjekts. Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung. Jg. 2018, Heft 2, S. 456–469. ISSN: 1439-9326. URL: http://www.degruyter.co ... 0024/sosi-2018-0024.xml. DOI: https://dx.doi.org/10.1515/sosi-2018-0024  
Last edited by: Manuel Franzmann 10/6/20, 11:40 AM
WIKINDX 6.5.0 | Total resources: 759 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: AGOH-Format
AG Objektive Hermeneutik e.V.
www.agoh.de